Truyện

Cái kết bất ngờ

... The end!!! P/S: Đã nghĩ ra mấy cái kết khác nhau. Đối với mình, cái kết nào cũng là HE cả. Có điều, nếu họ gặp lại và đến được với nhau, thì đó là cái kết quá khiên cưỡng. Còn nếu họ gặp lại nhưng không đến được với nhau, thì đó là… Continue reading Cái kết bất ngờ

Advertisements