Linh tinh

Kể từ giờ

Kể từ giờ em hãy sống vì em Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được. Miễn thản nhiên cười và vô tư bước, Đau khổ hay không là tự do mình. Kể từ giờ em phải thật là xinh, Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng Không phải để cho người nào nhìn… Continue reading Kể từ giờ

Advertisements