Truyện

Truyện ngôn tình số 1 hay Chuyện tình thang máy (tiếp theo)

KỲ II: VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG Điều mà cả hai người đều không ngờ đến, ấy là trong suốt tuần đầu tiên anh chuyển đến cơ quan cô làm việc, họ không hề gặp nhau. Vì đây là dự án đầu tiên anh đảm nhận trọng trách, nên anh dành toàn bộ… Continue reading Truyện ngôn tình số 1 hay Chuyện tình thang máy (tiếp theo)

Advertisements